Od jakiego terminu liczy się ustawowy obowiązek utrzymania żywotności drzew przez okres trzech lat? - OpenLEX

Od jakiego terminu liczy się ustawowy obowiązek utrzymania żywotności drzew przez okres trzech lat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot X uzyskał od Burmistrza Miasta zezwolenie na usunięcie drzew w terminie do 31 marca 2020 roku. W zezwoleniu tym Burmistrz Miasta zobowiązał podmiot X do przeprowadzenia nasadzeń kompensacyjnych w ciągu dwóch lat od daty usunięcia drzew. Następnie, na wniosek podmiotu X Burmistrz Miasta wydał decyzję, zgodnie z którą podmiot X miał przeprowadzić nasadzenia kompensacyjne – najpierw do 31 marca 2023 roku, a następnie do 31 marca 2024 roku. Podmiot X zrealizował obowiązek nasadzeń kompensacyjnych w dniu 09.11.2022.

Od jakiego terminu liczy się ustawowy obowiązek utrzymania żywotności drzew przez okres trzech lat?

Czy liczy się on od daty rzeczywistego terminu przeprowadzenia nasadzeń kompensacyjnych tj. od dnia 09.11.2022 r., czy też liczy się on od upływu ostatecznego terminu wskazanego w decyzji Burmistrza Miasta na usunięcie drzew tj. od dnia 1 kwietnia 2024 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX