Od jakiego poziomu zatrudnienia dyrektor szkoły powinien opłacać składki na PFRON?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r.

PYTANIE

Czy szkoła, która zatrudnia 37 pracowników (nikt nie posiada orzeczenia) oraz 262 uczniów, z czego 4 uczniów ma orzeczenie o niepełnosprawności powinna płacić składkę na PFRON czy jest zwolniona? J

eśli tak to na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access