Od jakiego momentu liczyć należy 12 miesięcy, w ciągu których cudzoziemiec może być zatrudniony przez 180 dni na podstawie... - OpenLEX

Od jakiego momentu liczyć należy 12 miesięcy, w ciągu których cudzoziemiec może być zatrudniony przez 180 dni na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od jakiego momentu należy liczyć 12 miesięcy, w ciągu których cudzoziemiec (obywatel Ukrainy) może być zatrudniony przez 180 dni na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy - od początku każdej wizy, czy od stempla wjazdowego w paszporcie?

Przykładowo wiza wydana została u jednego z nich od początku stycznia do 7.07.2017 r., stempel wjazdowy 30.01.2017 r. Zakładając, że pracował u innego pracodawcy od 1.02.2017 r. do 30.06.2017 r., kiedy ponownie i na jak długo można zatrudnić tą osobę ponownie na podstawie oświadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX