Od jakiego miesiąca zmienić decyzję o odpłatności za DPS w związku z nabyciem świadczenia uzupełniającego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zasiłek stały, od dnia 27 marca 2024 r. Pani H., 73 lata, przebywała w szpitalu. Ze względu na stan zdrowia prosto ze szpitala została umieszczona do Domu Pomocy Społecznej.

W dniu 17.04.2024 r. Pani H. otrzymała orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz otrzymała świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł przyznane od m-ca kwietnia 2024 r. z ZUS. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w trakcie wydania decyzji. Przed umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej Pani H. prowadziła wspólne gospodarstwo domowe z mężem. Dochód rodziny wynosił 5.120 zł (emerytura męża).

Wobec powyższego, Pani H nie kwalifikowała się do żadnej pomocy finansowej w OPS. Z art. 37 u.p.s. wynika, że uznanie mieszkańca domu za osobę samotnie gospodarującą jest możliwe tylko wówczas, gdy był on uprawniony do zasiłku stałego przed przyjęciem do placówki lub w czasie oczekiwania na to przyjęcie. W dniu 05.06.24 r. Pani H. złożyła wniosek o zasiłek stały do OPS z wyrównaniem od miesiąca 16 kwietnia 2024 r. (data umieszczenia w DPS).

1. Czy należy się Pani H zasiłek stały, ewentualnie od kiedy?

Czy od daty złożenia wniosku o zasiłek stały, czy od daty umieszczenia w dps (zasiłek stały ze względu na wiek)?

2. Od jakiego miesiąca zmienić decyzję o odpłatności za DPS w związku z nabyciem świadczenia uzupełniającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX