Od jakiego miesiąca należy zmienić odpłatność za pobyt w DPS, gdy dochód mieszkanki przekracza 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z waloryzacją świadczeń zmienił się dochód mieszkanki DPS powyżej 10% kryterium osoby samotnie gospodarującej. Decyzja KRUS jest z dnia 10.03.2020 r. Do DPS-u wpłynęła w dniu 23.04.2020 r. Aktualizacja wywiadu mieszkanki do naszego OPS wpłynęła 05.05.2020 r.

Od jakiego miesiąca należy zmienić odpłatność ww. osoby za pobyt w domu pomocy społecznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX