Od jakiego dnia żądać nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w związku z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedłużono zasiłek pielęgnacyjny zgodnie z ustawą COVID-19 od 1 maja 2021. Nowe orzeczenie wydano dnia 27.05.2021 o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Wniesiono odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Dnia 22.07.2021 r. Zespół wojewódzki nie zmienił orzeczenia i został stopień lekki.

Od jakiego dnia żądać nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w związku z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX