Od jakich przepisów należy uzyskać odstępstwo, by usytuować ściany bez okien i drzwi projektowanej nadbudowy budynku usługowego... - OpenLEX

Od jakich przepisów należy uzyskać odstępstwo, by usytuować ściany bez okien i drzwi projektowanej nadbudowy budynku usługowego bezpośrednio przy granicy z lasem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2019 r.

PYTANIE

Zamiarem inwestora jest usytuowanie ściany bez okien i drzwi projektowanej nadbudowy budynku usługowego bezpośrednio przy granicy z lasem rozumianym jako grunt leśny.

Czy wnioskując do ministra o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów należy wnioskować o odstępstwo od § 12 ust. 1 pkt 2 oraz § 271 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?