O jakiej specjalności inspektor nadzoru inwestorskiego winien być ustanowiony, w przypadku budowy obiektów takich jak budynek... - OpenLEX

O jakiej specjalności inspektor nadzoru inwestorskiego winien być ustanowiony, w przypadku budowy obiektów takich jak budynek użyteczności publicznej i budynek zamieszkania zbiorowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wydający pozwolenie na budowę winien w niektórych przypadkach nałożyć obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. nr 138 poz. 1554) - dalej r.i.n.).

O jakiej specjalności inspektor nadzoru inwestorskiego winien być ustanowiony, w przypadku budowy obiektów takich jak: budynek użyteczności publicznej i budynek zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2.500 m3 i większej (§ 2 ust. 1 r.i.n.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?