O jakie pozwolenia wodnoprawne winien ubiegać się Wnioskodawca w celu korzystania z wód dla potrzeb stawu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

O jakie pozwolenia wodnoprawne winien ubiegać się Wnioskodawca w celu korzystania z wód dla potrzeb stawu?

Z treści operatu wodnoprawnego wynika, że istniejący staw (istnieje od ok. 100 lat) zlokalizowany jest na źródłach. Zgodnie z hydroportalem początek cieku zlokalizowany jest w środku czaszy istniejącego stawu (ciek rozpoczyna swój bieg od źródeł, istniejących w czaszy stawu). Na obiekcie zlokalizowany jest mnich, który zdaniem autora dokumentacji piętrzy wody w stawie oraz umożliwia odprowadzenie wód ze stawu do cieku. Na obiekcie prowadzona jest amatorska hodowla ryb. Autor dokumentacji zamiennie używa w treści operatu, że w celu zasilania stawu wykorzystywane są wody podziemne ze źródeł i wody powierzchniowe (z cieku).

O jakie pozwolenia wodnoprawne winien ubiegać się Wnioskodawca w ramach gospodarki wodnej prowadzonej na obiekcie?

Czy w pozwoleniu wodnoprawnym organ winien ustalić ilości wód podziemnych czy powierzchniowych?

Czy w analizowanym przypadku, koniecznym jest wskazanie ilości odprowadzanych wód?

Czy mamy do czynienia z retencjonowaniem i piętrzeniem wód na mnichu? Jeśli tak to jakich wód – podziemnych, czy powierzchniowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX