O jakich robotach jest mowa w przepisach dot. zgłoszenia wodnoprawnego w odniesieniu do wód powierzchniowych oraz podziemnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

O jakich robotach jest mowa w art. 394 ust. 1 pkt 6 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr. wod. w odniesieniu do wód powierzchniowych oraz podziemnych?

Czy składając zgłoszenie wodnoprawne z art. 394 ust. 1 pkt 1, 5, 8, 9 lub 12 pr. wod. należy każdorazowo uwzględniać w zgłoszeniu punkt 6?

Czy traktuje się te roboty/czynności/budowy jako tożsame rodzajowo i w zgłoszeniu dotyczącym punktu 1, 5, 8, 9 lub 12 nie uwzględnia się już punktu 6?

Czy składając zgłoszenie z art. 394 ust. 1 pkt 8 pr. wod. każdorazowo należy uwzględniać w zgłoszeniu punkt 7?

Bo za pomocą jakichś urządzeń tej czynności trzeba dokonać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX