O czyje nieruchomości i które części inwestycji chodzi w art. 9 specustawy powodziowej i na czym mogą polegać ograniczenia w... - OpenLEX

O czyje nieruchomości i które części inwestycji chodzi w art. 9 specustawy powodziowej i na czym mogą polegać ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W art. 9 specustawy powodziowej wskazano, iż decyzja zawiera: nieruchomości lub ich części będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie staną się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ale wobec których trwale ogranicza się sposób użytkowania (pkt 5 lit. b), jak również ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, z uwzględnieniem obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią lub szczególnego zagrożenia powodzią, o ile zostały wyznaczone (pkt 8 lit. f).

O czyje nieruchomości i które części inwestycji chodzi w tym przepisie i na czym mogą polegać ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX