Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2008 r.

PYTANIE

Organ nadzoru budowlanego skierował do egzekucji grzywnę w celu przymuszenia. W tytule wykonawczym wskazano, iż od kwoty należności głównej nalicza się odsetki ustawowe. Część tej należności została już przez urząd skarbowy ściągnięta (w tym także na poczet odsetek). Pomimo tego, urząd skarbowy wystąpił do wierzyciela (organu nadzoru budowlanego) z informacją, iż tytuł wykonawczy został wystawiony nieprawidłowo, uzasadniając, iż od grzywny w celu przymuszenia odsetki nie powinny być pobierane.

Czy w takim przypadku może być to podstawą do zwrotu tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny (pomimo częściowej realizacji)?

Czy wierzyciel może dokonać korekty takiego tytułu albo też organ egzekucyjny powinien sam zweryfikować tytuł w zakresie odsetek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację