Nawiązując do pytania QA0155349

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nawiązując do pytania QA0155349, na które już dostałam odpowiedź, muszę jeszcze sprecyzować pewne zagadnienia, o których zapomniałam wspomnieć. Nauczycielka zatrudniona w pełnym wymiarze etatu w dniu 31 sierpnia 2007 r. przechodziła na emeryturę. Jubileusz 35 lat pracy wypadał jej w czerwcu 2008 r., zatem w okresie krótszym niż rok od przejścia na emeryturę. Zgodnie z przepisami powinna mieć wypłaconą nagrodę jubileuszową w ostatnim dniu pracy. Wtedy nabyła do niej prawo. Nagroda ta jednak nie została wypłacona. Po kilku dniach, tj. 10 września 2007 r. nauczycielka już jako emerytka została zatrudniona ponownie w tej samej szkole i pracowała do 31 sierpnia 2009 r. na 3/18 etatu. Zatem w czerwcu 2008 r. jej staż pracy wynosił 35 lat i skoro nie dostała nagrody jubileuszowej w dniu przejścia na emeryturę, to powinna ją mieć wypłaconą właśnie w tym momencie. Nauczycielka również wtedy nagrody nie dostała. W okresie od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. pracowała w pełnym wymiarze etatu w tej samej szkole, ale obecnie już nie pracuje. We wrześniu 2010 r. zgłosiła się z prośbą o wypłatę zaległej nagrody jubileuszowej. Na podstawie art. 291 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeśli przyjąć, że roszczenie stało się wymagalne w momencie przejścia na emeryturę tj. 31 sierpnia 2007 r., to we wrześniu 2010 r. się ono przedawniło i pracodawca nie ma obowiązku wypłaty zaległego jubileuszu. Natomiast jeśli przyjmiemy, że nauczycielka nabyła prawo do nagrody jubileuszowej w momencie kiedy jej staż pracy wynosił rzeczywiście 35 lat, tj. w czerwcu 2008 r., to minęły dopiero 2 lata i pracodawca jest zobowiązany wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową. Proszę o pomoc w określeniu momentu kiedy roszczenie stało się wymagalne.

Czy było to 31 sierpnia 2007 r., czy w czerwcu 2008 r., oraz czy pracodawca ma dokonać wypłaty nagrody określonej procentowo w stosunku do wynagrodzenia przy 3/18 etetu, czy adekwatnie do pełnego etatu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX