Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie jakiego dokumentu pracodawca może stosować zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy dla nowo zatrudnionej pracownicy?

Pracownica przedłożyła świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy od 13.02.2018 do 09.10.2018 r., w świadectwie nie ma zapisu o urlopie macierzyńskim. Pani oświadczyła, że otrzymywała zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia, wypłacany przez ZUS do 07.10.2019 r. Z naszą firmą podpisała umowę o pracę od 8.10.2019 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?