Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia przedstawił zaświadczenie o ukończeniu kursu z dnia 28.11.2000 r., które nie potwierdza wymagań określonych w § 10 ust. 4 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu a mianowicie, że program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej. Na wykazie znajdują się przedmioty różne, 23 godziny psychologii i pedagogiki, zamiast metodyki są podstawy dydaktyki zawodowej, brak praktyki metodycznej. Brak informacji o zatwierdzeniu programu przez kuratorium oświaty. Szkolenie młodocianego pracownika u tego pracodawcy odbywało się w okresie od 1.09.2017 r. do 30.04.2019 r. Czy podstawą oceny kwalifikacji pracodawcy będzie tu rozporządzenie z 24.08.2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (obecnie obowiązują jednocześnie trzy rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu). Czy pracodawca spełnia warunek posiadania kwalifikacji pedagogicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?