Na podstawie jakich przepisów można odwołać Komendanta Wojewódzkiego Straży Łowieckiej? - OpenLEX

Na podstawie jakich przepisów można odwołać Komendanta Wojewódzkiego Straży Łowieckiej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie (art. 36 ustawy) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej powołuje Wojewoda (powołanie). Ponadto, Komendant jest jednocześnie radnym powiatu. W chwili obecnej wojewoda chce odwołać Komendanta.

Na podstawie jakich przepisów można odwołać Komendanta Wojewódzkiego Straży Łowieckiej?

Czy wojewoda jest obowiązany wystąpić do rady o zgodę na odwołanie Komendanta?

Jakie przepisy regulują możliwość odwołania Komendanta Straży Łowieckiej,?

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje w takiej sytuacji?

Czy wojewoda ma obowiązek zapewnić inne stanowisko odwołanemu komendantowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX