Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Konkurs na dyrektora szkoły wygrała osoba, która spełniła wszystkie wymagania zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.). Powierzenie stanowiska dyrektora otrzyma dopiero od 1 września.

Na podstawie jakich przepisów ten dyrektor, który przystąpił do konkursu jako osoba niebędąca w chwili konkursu nauczycielem powinien zostać zatrudniony, skoro jest nauczycielem dyplomowanym i z dniem 1 września będzie w tej szkole pracować jako nauczyciel (w szkole jest wakat na nauczany przez niego przedmiot)? Czy w związku z powyższym może sprawować nadzór pedagogiczny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?