Na podstawie jakich dokumentów wlicza się nauczycielowi do stażu pracy, okres pracy na roli?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Aktem notarialnym – umowa darowizny z dnia 20 lipca 2006 r. nauczyciel otrzymał od ojca udział w dwóch nieruchomościach rolnych – w jednej 1/2 udziału, tj. 4950 m2, w drugiej 3/4 udziału 6300 m2. Wcześniej z mocy spadku po matce – postanowienie sądowe z dnia 14 września 1999 r. nabył własność ww. działkach odpowiednio w wysokości 1/2 oraz 1/4 udziału. W konsekwencji z dniem 20 lipca 2006 r. stał się właścicielem całego gospodarstwa rolnego o pow. 18300m2 /1,83ha. Równocześnie z załączonej dokumentacji – zeznania świadków, zaświadczenie Urzędu Gminy, wynika praca n-la w gospodarstwie rolnym rodziców w czasie od 25 maja 1981 r. do 31 sierpnia 1986 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik zamieszkiwał w okresie do 12 stycznia 1986 r. w miejscowości miejsca położenia gospodarstwa rolnego, a później do dnia 7 stycznia 1991 r. w miejscowości oddalonej ok. 12 km. Okres nauki po ukończeniu 16 roku życia - 4 letnie liceum ogólnokształcące i 2-letnie studium nauczycielskie odbywał w wyżej wskazanej miejscowości oddalonej ok. 12 km od miejsca położenia gospodarstwa rolnego i codziennie dojeżdżał. Natomiast po przeprowadzce do tej miejscowości tj. od 13 stycznia 1986 r. do 31 sierpnia 1986 r. dojeżdżał pomagać w gospodarstwie rolnym. Nadto brak udokumentowania opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników w okresie 1 stycznia 1983 r. do 21 sierpnia 1986 r.

Czy nauczycielowi w opisanej sytuacji można zaliczyć okres pracy od 25 maja 1981 r. do 31 sierpnia 1986 r. w gospodarstwie rolnym rodziców do pracowniczego stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX