Na podstawie jakich dokumentów pracodawca wydaje świadectwo pracy w warunkach szczególnych? - OpenLEX

Na podstawie jakich dokumentów pracodawca wydaje świadectwo pracy w warunkach szczególnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kociemba Alicja
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pielęgniarka SPZOZ żąda wydania świadectwa pracy w warunkach szczególnych za okres od 1987 roku do 31.12.2012 r. W aktach osobowych brak jest odpowiednich dokumentów potwierdzających taką pracę ale pielęgniarka twierdzi, że są protokoły operacyjne, książki operacyjne, listy obecności na oddziale zabiegowym, garafiki z bloku, szkolenia, zaszeregowania do bloku i inna dokumentacja medyczna potwierdzająca, że była instrumentariuszką przy zabiegach operacyjnych w/w czasie. Na podstawie jakich dokumentów pracodawca wydaje świadectwo pracy w warunkach szczególnych tj. czy ma się ograniczać tylko do akt osobowych czy ma obowiązek poszukiwać takich dokumentów, w tym na podstawie dokumentacji medycznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX