Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2013 r.

PYTANIE

Jakie dokumenty pracownik powinien przedstawić, aby pracodawca dofinansowanie jego studiów mógł ująć w kosztach podatkowych?

Pracownicy z własnej inicjatywy podejmują studia. Nie mają podpisanych umów z pracodawcą odnośnie zwrotu kosztów, ani innych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Po zakończeniu każdego roku studiów składają wniosek o dofinansowanie czesnego. Załączają do niego zaświadczenie z uczelni o poniesionych kosztach. Ponadto potwierdzenie ukończenia danego roku lub ksero indeksu. Pracodawca na wniosku wyraża pisemną zgodę na dofinansowanie 50% czesnego, a zwrotu dokonuje przelewem na konto pracownika.

Czy powyższe dokumenty są wystarczające, aby pracodawca mógł ująć je w kosztach podatkowych?

Czy pracownik powinien przedstawić fakturę za uiszczenie czesnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?