Na podstawie jakich dokumentów organ ewidencyjny dokonuje zmian wpisu w ewidencji niepublicznych szkół i placówek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba prowadząca niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego kształcącą w formach pozaszkolnych zgłosiła organowi ewidencyjnemu zmianę statutu placówki (statut został dostosowany do przepisów art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) wraz z pozytywną opinią kuratora oświaty o zgodności statutu z przepisami ww. art. cyt. ustawy. Czy na podstawie przedłożonych dokumentów organ ewidencyjny powinien dokonać zmiany wpisu w ewidencji i wydać zaświadczenie zawierające, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (art. 168 ust. 11 pkt 6b) - określenie formy pozaszkolnej, którą prowadzi placówka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX