Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jestem nowym dyrektorem w szkole, do której zwrócił się nauczyciel z prośbą o wydanie aktu nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel pracował w szkole w latach 2009-2012. W okresie 2009-2010 odbył staż na nauczyciela kontraktowego. Są na to w archiwum wszystkie dokumenty, łącznie z zaświadczeniem o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej. Niestety w teczce akt osobowych nie ma kopii nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. W latach 2010-2012 miał wynagrodzenie jako nauczyciel kontraktowy. Czy na podstawie tych dokumentów dyrektor może obecnie wydać akt nadania nauczyciela kontraktowego? Z dokumentacji wynika, że spełnił wszystkie warunki do otrzymania tego stopnia awansu. Z jaka datą obecny dyrektor ma wydać akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, na jakim wzorze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?