Na której spółce ciąży obowiązek zapłaty podatku VAT w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w... - OpenLEX

Na której spółce ciąży obowiązek zapłaty podatku VAT w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 21 października Sąd Rejestrowy dokonał wpisu o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową, w której to spółce komandytowej dotychczasowi udziałowcami są dwie osoby fizyczne, udziałowcy spółki z o.o. Jeden to komplementariusz, a drugi komandytariusz.

Jak ma wyglądać wysłanie do urzędu skarbowego należnych wpłat kwot VAT za październik?

Na której spółce ciąży obowiązek z powyższego tytułu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX