Na kogo powinna zostać wydana decyzja w sprawie zmiany stanu wody na gruncie - na dewelopera czy obecnego właściciela działek?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak w poniższej sprawie powinien postąpić organ?

Organ prowadzi postępowanie w sprawie zmiany stanu wody na gruncie. Zmiana stanu wody na gruncie sąsiednim związana jest z budową osiedla domków jednorodzinnych. W wyniku inwestycji doszło do spływu wód opadowych i błota na działkę sąsiednią, jak również zamulenia stawu i studni. W dniu wszczęcia postępowania właścicielem działek, na których posadowiono domki jednorodzinne był deweloper. W toku postępowania sporządzono opinię biegłego w celu potwierdzenia, czy inwestycja rzeczywiście spowodowała zmiany stanu wody na gruncie sąsiednim. W opinii biegłego stwierdzono fakt zmiany stanu wody na gruncie i wskazano czynności, które należy wykonać w celu zapobieżenia dalszym szkodom na gruncie sąsiednim. Obecnie właścicielami działek, gdzie wykonano inwestycje w postaci osiedla, są osoby fizyczne.

Na kogo powinna zostać wydana decyzja - na dewelopera czy na obecnego właściciela działki, z której doszło do szkody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX