Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB prowadzi postępowanie w sprawie złego stanu technicznego komina w budynku mieszkalnym dwulokalowym. Zły stan komina wynika ze złego użytkowania jednego ze współwłaścicieli. W związku z czym organ art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. nałożył obowiązek wykonania określonych czynności tylko na jednego ze współwłaścicieli (na tego z winy którego jest nieodpowiedni stan techniczny komina) oraz zakazał użytkowania komina do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Jak PINB powinien prowadzić postępowanie?

Wobec jednego współwłaściciela (tego z winy którego komin jest w złym stanie technicznym) czy wobec obojga?

Na kogo PINB powinien nałożyć obowiązek wykonania określonych czynności?

Na jednego ze współwłaścicieli czy na oboje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?