Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB prowadzi postępowanie administracyjne dot. stanu technicznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka, na której usytuowany jest budynek, należy do Skarbu Państwa (brak jest KW oraz dok. stanowiącego podstawę wpisu do wykazu podmiotów). PINB ustalił, iż gmina nie jest zarządcą budynku oraz nie ma płatnika podatku od nieruchomości. Organ dysponuje wiedzą, kto jest zameldowany w budynku. PINB nałożył postanowieniem, na starostę, przedłożenie oceny technicznej budynku. Postanowienie zostało uchylone przez WINB.

Na kogo PINB ma nałożyć przedłożenie oceny technicznej (art. 81c ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?