Na kogo nałożyć obowiązek sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, jeżeli nie ma możliwości przydzielenia... - OpenLEX

Na kogo nałożyć obowiązek sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, jeżeli nie ma możliwości przydzielenia konkretnej eksploatacji poszczególnym podmiotom?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku kontroli warsztatu samochodowego ustalono, iż na jego terenie działalność prowadzą trzy podmioty (trzy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Są one również właścicielami przedmiotowego obiektu oraz instalacji i urządzeń eksploatowanych na terenie warsztatu. Instalacje i urządzenia eksploatowane są wspólnie. Osoby te nie są związane żadną umową, działają wspólnie i nie ma możliwości przydzielenia konkretnej eksploatacji poszczególnym podmiotom. Analiza zakresu prowadzonej działalności oraz uproszczone obliczenia oddziaływania na środowisko potwierdzają, iż istnieją okoliczności wskazujące na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko. W celu ustalenia faktycznego oddziaływania na środowisko oraz określenie działań naprawczych organ ochrony środowiska może nałożyć obowiązek sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

Na kogo nałożyć ten obowiązek - czy na trzy podmioty odrębnymi decyzjami, jedną decyzją, a może na jeden z podmiotów?

Jak egzekwować przedmiotowe decyzje bądź jedną decyzję?

Co w przypadku ewentualnych odwołań (gdy będzie kilka decyzji)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?