Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzi postępowanie w sprawie stanu technicznego zruderyzowanych budynków na działce. Według ustaleń właścicielem działki jest Skarb Państwa. Działka ta, wchodząca w skład gospodarstwa rolnego, została przejęta na rzecz Skarbu Państwa w 1978 r. w zamian za emeryturę, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeń dla rolników i ich rodzin. Z przekazanego gospodarstwa zostały wyłączone budynki. Działka posiada księgę wieczystą, jednak w dziale II tej księgi ("Własność") ujawniono zapis "Skarb Państwa Państwowy Fundusz Ziemi – Urząd Gminy w X". Brak jest jednak wpisów i ostrzeżeń w księdze odnośnie tego, by budynki stanowiły odrębny przedmiot własności. W myśl ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa gospodarowanie mieniem Państwowego Funduszu Ziemi prowadzi obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych. Starosta reprezentujący Skarb Państwa legitymuje się decyzją naczelnika gminy o przejęciu na rzecz państwa gospodarstwa rolnego bez budynków twierdząc, że budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W związku ze złym stanem technicznym budynków organ nadzoru budowlanego powinien wydać decyzję o ich rozbiórce.

Na kogo w takim przypadku nałożyć obowiązek ich rozbiórki: na starostę, wójta gminy czy Agencję Nieruchomości Rolnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?