Na kogo należy nałożyć karę za wycięcie drzewa bez zezwolenia - dzierżawcę czy właściciela działki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na kogo należy nałożyć karę za wycięcie drzewa bez zezwolenia - dzierżawcę czy właściciela działki?

Umowa dzierżawy na czas nieoznaczony nie zawiera szczegółowych ustaleń i odwołuje się do Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 666 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - dalej k.c. najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu używania - w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy - nakłada na dzierżawcę odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie dzierżawionego przedmiotu (do dzierżawy mają zastosowanie przepisy dot. najmu - art. 694 k.c.). Natomiast art. 667 k.c. może wskazywać, że wynajmujący ma możliwości nadzorowania korzystania z dzierżawy przez dzierżawcę w sposób prawidłowy.

Czy zatem kara powinna być nałożona na dzierżawcę, bo powinien używać przedmiotu dzierżawy w sposób zgodny z prawem, czy na wydzierżawiającego, bo powinien nadzorować korzystanie z dzierżawy?

W tej sprawie dzierżawca przyznał się do wycięcia drzewa bez wiedzy i zgody wydzierżawiającego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX