Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Hejnar-Zawisza Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na drodze gminnej dokonano uszkodzenia drzew w wyniku wykonywania prac w obrębie korony. Zgodnie z art. 87a ust. 4 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p., usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony stanowi uszkodzenie. Właścicielem drogi jest gmina, na jej zlecenie działał zakład budżetowy, który wykonanie zlecenia powierzył firmie zewnętrznej X.

W jaki sposób, i na kogo, należy wymierzyć administracyjną karę pieniężną za uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony poprzez usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30%?

Czy wskazana kara podlega odroczeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację