Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powód- wspólnota mieszkaniowa- wystąpiła z pozwem do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postepowaniu upominawczym dla jednego właściciela z tytułu brak płatności za czynsz. W pozwie wspólnota wskazała swój błędny numer NIP. W dołączonych dokumentach m.in. w umowie o zarządzanie widnieje prawidłowy nr NIP wspólnoty. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który został zaopatrzony klauzulą wykonalności. Na klauzuli wpisano błędny nr NIP powoda (zgodnie z informacją zawarta w pozwie). Komornik zawiesił postepowanie żądając sprostowania nakazu zapłaty.

Wobec powyższego czy wspólnota jako powód, powinna wystąpić z wnioskiem do sądu o sprostowanie nakazu zapłaty powołując się na pismo o zawieszonym postepowaniu od komornika, czy wytoczyć nowe powództwo wobec dłużnika?

Czy błędnie wskazany nr NIP nie spowoduje nieważności całego postepowania sądowego?

Na jakie podstawy prawne powołać się w ewentualnym wniosku o sprostowanie nakazu zapłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?