Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków Skarb Państwa jest właścicielem gruntu. Na gruncie tym został wybudowany budynek trwale związany z gruntem, który jest własnością osoby fizycznej. Założona została kartoteka budynku handlowo-usługowego. Skarb Państwa nie deklaruje ww. budynku uznając, iż jest on własnością osoby fizycznej i to na niej spoczywa obowiązek płacenia podatku. Zawarta dotychczas umowa dzierżawy pomiędzy Skarbem Państwa, a osobą fizyczną na grunt na którym jest posadowiony ww. budynek została rozwiązana.

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od ww. budynku, a kto od gruntu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?