Na kim spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem w sytuacji, gdy zabytek położony jest na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Konserwator zabytków nałożył na spółdzielnię mieszkaniową obowiązek przeprowadzenia prac konserwacyjno-renowacyjnych zabytku nieruchomego w postaci figury, która posadowiona została w 1817 r. (figura wpisana do gminnej ewidencji zabytków). Spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym gruntu (nabycie użytkowania wieczystego na przełomie lat 70 i 80 pod budowę osiedla mieszkaniowego), na którym znajduje się wspomniana figura, właścicielem gruntu pozostaje natomiast miasto.

Na kim spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem w sytuacji, gdy zabytek położony jest na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste?

Czym różni się wpis do rejestru zabytków od wpisu do gminnej ewidencji zabytków?

Czy miejski konserwator zabytków może wydać decyzję nakazującą przeprowadzenie prac konserwatorskich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX