Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gdyby, np. w ramach kontroli z ZUS, okazało się, że umowy o dzieło są de facto umowami zlecenia i co za tym idzie należy naliczyć zaległe składki ZUS, wobec czego nadpłacono PIT, to czy zleceniobiorca ma obowiązek sporządzenia korekty PIT-37 (na podstawie skorygowanych przez zleceniodawcę PIT-11)?

Czy na zleceniobiorcy czy na zleceniodawcy ciąży obowiązek oddania nadpłaconego podatku dochodowego wraz z odsetkami?

Dotychczasowe umowy o dzieło zawierają wynagrodzenie brutto za godzinę pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację