Na jakim paragrafie należy ująć nawiązki sądowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy interpretować wymieniony w ramach klasyfikacji budżetowej paragraf 063 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego?

Czy w ramach tego paragrafu należy klasyfikować nawiązki sądowe, które otrzymują domy dziecka, będące JST?

Jeśli tak to dlaczego?

Niektórzy klasyfikują nawiązki sądowe w ramach paragrafu 097 - Wpływy z różnych dochodów, do których zalicza się między innymi wpływy z kar czy odszkodowań, czy to poprawne?

Z czego wynika konieczność klasyfikowania darowizn (jako dochodu) otrzymanych przez domy dziecka na paragraf 097 - Wpływy z różnych dochodów, skoro inny paragraf, tj. 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wprost odnosi się właśnie do darowizn?

Domy Dziecka otrzymują dochód z tytułu nawiązki sądowej.

Na jakim paragrafie powinny klasyfikować ten dochód?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX