Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Żak Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, koszty ujmujemy na kontach zespołu 4. Importujemy ziarno z Indii. Z uwagi na złą jakość odesłaliśmy ziarno do dostawcy (na jego koszt) do Indii. Z uwagi na możliwość dalszej współpracy zawarliśmy porozumienie z dostawcą, że cześć kosztów przetrzymania kontenera w porcie pokryje odbiorca. Kontrahent z Indii wystawił nam notę obciążeniową.

Na jakim koncie zaksięgować te koszty (zespół 4 koszty działalności podstawowej czy na koncie 760 Pozostałe koszty operacyjne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?