Na jakim etapie winna być wykonana inwentaryzacja stanu lasu i wydana decyzja inwentaryzacja starosty? - OpenLEX

Na jakim etapie winna być wykonana inwentaryzacja stanu lasu i wydana decyzja inwentaryzacja starosty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z 28.09.2020 r. o lasach (Dz.U. 2020 r. poz. 1463) rolnik otrzymał dotację z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntu porolnego. Ostateczną decyzję w w/w sprawie wydał ówczesny Kierownik Urzędu Rejonowego w X w 1998 r.

Czy aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w tym przypadku winna się odbyć z urzędu na koszt Skarbu Państwa tj. w przypadku zalesionych gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z SGEFOi GR. Zdaniem zadającego pytanie w tym indywidualnym przypadku rolnik własnym staraniem winien dokonać aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji ewidencji gruntów.

Na jakim etapie winna być wykonana inwentaryzacja stanu lasu i wydana tzw. decyzja inwentaryzacja starosty? Czy po zakończeniu postępowania klasyfikacyjnego w tym przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX