Na jakim etapie postępowania zamawiający może opublikować informację o żądaniu wniesienia wadium do postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy postępowania o zawarcie umowy ramowej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 w zw. z art. 311 p.z.p. oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Zamawiający w pierwotnym ogłoszeniu i SWZ odstąpił od wymogu wniesienia wadium. Natomiast przed terminem składania ofert opublikował zmianę i wprowadził wymóg wniesienia wadium.

Czy taka praktyka jest zgodna z aktualnym prawem p.z.p.?

Na jakim etapie postępowania zamawiający może opublikować informację o żądaniu wniesienia wadium do postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX