Na jakiej podstawie zmienić decyzję o przyznaniu stronie zasiłku stałego? - OpenLEX

Na jakiej podstawie zmienić decyzję o przyznaniu stronie zasiłku stałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Dochód osoby samotnej stanowił zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153,00zł. Osoba samotna pobierała z tutejszego Ośrodka zasiłek stały w kwocie 481,00zł (634,00zł – 153,00zł) Z przedłożonego wniosku oraz oświadczenia strony wynika, że od 1 listopada br klientka prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem czyli rodzina składa się z dwóch osób tj. nie jest już osobą samotną. Wobec czego zmieniła się sytuacja osobista klientki. Dochód rodziny nadal stanowi zasiłek pielęgnacyjny klientki w kwocie 153,00zł. W związku ze zmianą sytuacji osobistej strony należy ponownie przeliczyć wysokość zasiłku stałego. A zatem w chwili obecnej wysokość zasiłku stałego jaki przysługuje klientce wynosi 437,50 zł (514,00zł – 76,50 zł) Czy zmiana decyzji administracyjnej powinna nastąpić w myśl art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej w którym mowa, że zmiana dochodu (…) rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego (...) na osobę w rodzinie. A zatem zasiłek stały jaki przysługuje klientce to kwota 481,00zł czy też 437,50 zł miesięcznie. Czy w związku z faktem, że klientka poinformowała tutejszy organ o zmianie sytuacji osobistej zmiana decyzji powinna nastąpić na podstawie art. 109 ww ustawy w którym mowa, iż osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia. Klientka podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego w potrzebach i oczekiwaniach wyraziła zgodę na zmianę decyzji. W związku z powyższym jeżeli klientka wyraziła zgodę na zmianę decyzji to czy powinien być zawarty w decyzji art.155 KPA?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX