Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ostapowicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka administracji rządowej w trybie egzekucji administracyjnej otrzymuje od Urzędów Skarbowych lub komorników raty ściągniętych grzywien. Za każdym razem kwota przekazana na nasz rachunek bankowy jest pomniejszona o koszty egzekucji komorniczej (5% pobranej kwoty). Na przelewie z reguły są wykazane potrącone koszty komornicze, zdarza się jednak, że na przelewie taka kwota nie jest wyszczególniona i nie wiemy ile w rzeczywistości zostało pobrane od dłużnika.

Dotychczas każda wpłata na nasz rachunek była ewidencjonowana w całości na spłatę zadłużenia – tzn. nie księgowano kosztów komorniczych. Z tego powodu stan należności od poszczególnych dłużników jest różnych od faktycznego – w rzeczywistości spłacili więcej niż wynika z systemu księgowego. Obecnie po otrzymaniu przelewu od organu egzekucyjnego wystawiamy polecenie księgowania, w którym pomniejszamy zobowiązanie dłużnika oraz dochody budżetu Państwa (konta 221, 225 – 95% grzywny oraz 720 – 5% grzywny) stornem czerwonym. Takie rozwiązanie zaproponowano nam w starostwie powiatowym (jednostka, do której składamy sprawozdania, nie zanegowano go u nich podczas kontroli RIO), gdyż w budżecie naszej jednostki nie ma wolnych środków aby kosztami komorniczymi obciążać koszty jednostki.

Obecnie chcemy skorygować zapisy księgowe dotyczące poprzednich lat korzystając z art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości aby zapisy w księgach rachunkowych odzwierciedlały rzeczywiste należności budżetu państwa.

Jeśli na przelewie od organu egzekucyjnego nie ma wyszczególnionej potrąconej opłaty komorniczej, to na jakiej podstawie ją zaksięgować?

Czy jeśli dokonamy korekt zapisów poprzednich lat, to czy będziemy musieli sporządzać korekty sprawozdań finansowych za poprzednie lata czy będziemy mogli ująć je w bieżącym roku?

Czy korekta, o której mowa w pytaniu będzie na podstawie powołanego powyżej art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości, czy może na podstawie innego artykułu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?