Na jakiej podstawie w ewidencji gruntów i budynków wprowadza się zmiany polegające na likwidacji urządzeń melioracji wodnych... - OpenLEX

Na jakiej podstawie w ewidencji gruntów i budynków wprowadza się zmiany polegające na likwidacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2016 r.

PYTANIE

W związku z licznymi przypadkami likwidacji w ewidencji gruntów i budynków - prowadzonej przez starostwa powiatowe - urządzeń melioracji wodnych szczegółowych prosimy o wskazanie zasad prawnych dokonywania takich zmian.

Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy właściciele gruntów, nie bacząc na ewentualne podtapiania gruntów sąsiednich, dokonują likwidacji urządzeń, a służby geodezyjne sankcjonują te zmiany. Ponadto w większości przypadków urządzenia te znajdują się w ewidencji urządzeń melioracyjnych prowadzonych przez marszałka województwa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX