Na jakiej podstawie ustalić definicję wkładu krajowego w kontekście limitu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z treścią art. 243 ust. 3a z limitu zadłużenia JST wyłącza się zobowiązania związane z zaciągnięciem / emisją przychodów na zadania związane z realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. Wydatki w ramach takich projektów stanowią wydatki kwalifikowane oraz wydatki niekwalifikowane. Dla przykładu całkowity koszt realizacji zadania wynosi w ramach projektu 20.000.000 zł, kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 19.000.000 zł, wartość dofinansowania wynosi 9.500.000 zł.

Jak należy w rozumieniu przepisu art. 243 ust. 3a rozumieć pojęcia "wkład krajowy" - czy obejmuje on wkład własny wyłącznie kwalifikowany czy także wkład własny niekwalifikowany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX