Na jakiej podstawie ustalana jest szacunkowa wartość zamówienia w przypadku zamówienia na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak określić wartość szacunkową zamówienia w związku z sytuacją ogłoszenie postępowania w trybie podstawowym w formie zaprojektuj i wybuduj?

W jednym postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych Gmina opracowała program funkcjonalno-użytkowy.

 Jaką wartość przyjąć do szacowania wartości zamówienia?

  Z programu nie wynikają żadne koszty.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX