Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przy szpitalu działa szkoła rodzenia, w której prowadzone są bezpłatne zajęcia dla kobiet spodziewających się dziecka. Szkoła jest bezpłatna. Osoby uczestniczące w zajęciach przy rejestracji wypełniają kartę zgłoszenia, gdzie podają swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania. W trakcie cyklu szkoleń są wytwarzane dokumenty, w tym m. in. indywidualna karta zajęć, gdzie uczestnicy szkoły rodzenia składają swoje podpisy.

Jaki w tej sytuacji jest tryb postępowania z danymi osobowymi?

Jaką podstawę z RODO wykorzystać?

Czy szpital ma obowiązek udostępniać dane osobowe uczestników urzędowi wojewódzkiemu, który kontroluje działalność szkoły?

Jaki jest czas przechowywania dokumentów w szkole rodzenia?

Czy szkoła rodzenia w zakresie swojej działalności podlega pod u.p.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację