Na jakiej podstawie przekazać odpad podmiotowi w celu sprawdzenia/przeprowadzenia testu pod kątem możliwości zagospodarowania... - OpenLEX

Na jakiej podstawie przekazać odpad podmiotowi w celu sprawdzenia/przeprowadzenia testu pod kątem możliwości zagospodarowania tego odpadu w procesach przetwarzania, które ten podmiot prowadzi w ramach swojego zezwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakiej podstawie można przekazać odpad podmiotowi zewnętrznemu w celu sprawdzenia/przeprowadzenia testu pod kątem możliwości zagospodarowania tego odpadu w procesach przetwarzania, które ten podmiot prowadzi w ramach swojego zezwolenia?

Firma A wytwarza odpad niebezpieczny w ramach pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w którym określono m.in. ilość jaką może wytworzyć w ciągu roku oraz sposoby zagospodarowania - procesy przetwarzania. Dla odpadu tego w pozwoleniu określony jest sposób zagospodarowania - proces D10, a więc przekształcanie termiczne na lądzie. W związku z tym, że spalarni odpadów niebezpiecznych jest stosunkowo niewiele w stosunku do potrzeb, konieczne jest poszukiwanie możliwości zagospodarowania tego odpadu również w innych ostatecznych procesach odzysku czy unieszkodliwienia.

Czy można przekazać odpad uprawnionemu podmiotowi do zagospodarowania w innym procesie niż ten określony (D10) w pozwoleniu na wytwarzanie?

Żeby wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia w zakresie sposobu zagospodarowania trzeba najpierw zrobić rozeznanie możliwości, w jakich innych procesach ten odpad może zostać zagospodarowany.

Czy można przekazać ten odpad jako "próbkę/materiał do testów" do podmiotu, który ma zezwolenie na przetwarzanie odpadów, ale nie ma tego kodu odpadu w swoim zezwoleniu, albo w ogóle nie ma zezwolenia na przetwarzanie, ale ma koncepcję na zagospodarowanie tego odpadu?

Czy w tym przypadku można przekazać ten odpad jako "próbka/materiał do testów" bez wystawiania KPO, lecz na podstawie np. dokumentu WZ?

Czy można przekazać ten odpad jako "próbkę/materiał do badań" do instytucji badawczych, w ramach zlecenia opracowania technologii przetwarzania odpadów (nie mają zezwolenia na przetwarzanie)?

Na podstawie jakich dokumentów można to zrobić, jeżeli nie są wpisane do BDO i nie można wystawić KPO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?