Na jakiej podstawie prawnej zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny i dodatkowo zaoferował przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakiej podstawie prawnej zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny i dodatkowo zaoferował przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX