Na jakiej podstawie prawnej szpital musi raportować ministrowi listy zawierające dane pacjentów, do leczenia, których... - OpenLEX

Na jakiej podstawie prawnej szpital musi raportować ministrowi listy zawierające dane pacjentów, do leczenia, których zastosowano produkt leczniczy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21.03.2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia (Dz.U. poz. 349), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2016 r., był zapis w § 8 pkt. 1 o przedkładaniu przez szpital ministrowi właściwemu listy zawierającej dane pacjentów, do leczenia, których zastosowano produkt leczniczy. Rozporządzenie straciło moc a raportowanie nadal obowiązuje.

Na jakiej podstawie prawnej szpital nadal musi raportować dane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX