Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakiej podstawie prawnej skarbnik gminy może żądać od jednostek organizacyjnych przedłożenia sprawozdań opisowych za rok 2010 w terminie np. do 15 lutego 2011 r.?

Gminna jednostka organizacyjna odmówiła złożenia w wyznaczonym terminie sprawozdania żądając podstawy prawnej. Proszę o interpretację zakresu uprawnień wynikających z art. 54 ust. 7 u.f.p.

Czy istnieją jeszcze inne przepisy upoważniające skarbnika do wyznaczania terminów przedłożenia informacji przez jednostki organizacyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?