Na jakiej podstawie prawnej polski pracodawca może zatrudnić obywatela Niemiec w Niemczech?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma produkcyjna jest zarejestrowana w Polsce w formie jednoosobowej działalności. Nie planuje otwierać oddziału w Niemczech, natomiast ze względu na klientów w Niemczech zdecydowała się zatrudnić pracownika (Niemca), który będzie pracował w formie pracy zdalnej (z domu na terenie Niemiec) i wyjazdowo, głównie na terenie Niemiec, z opcją pracy w Polsce przez kilka dni w miesiącu. Firma uzyskała informację, że w związku z tym, że praca wykonywana będzie na terenie Niemiec, pracownik ten powinien zostać zatrudniony na podstawie niemieckiego Kodeksu pracy oraz zgłoszony do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych w niemieckich instytucjach, co nie będzie skutkowało powstaniem oddziału firmy w Niemczech.

Czy pracownik powinien odbyć wstępne badania lekarskie w Polsce oraz przejść przeszkolenie BHP?

Czy będzie liczony do stanu zatrudnienia, a co za tym idzie do naliczania składki na PFRON, uwzględniania go w statystykach, np. GUS?

Czy akta osobowe pracownika powinny być prowadzone w obu językach?

Czy istnieją jakieś dodatkowe aspekty, na które firma powinna zwrócić uwagę, biorąc pod uwagę taką formę zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access