Na jakiej podstawie prawnej polski pracodawca może zatrudnić obywatela Niemiec w Niemczech? - OpenLEX

Na jakiej podstawie prawnej polski pracodawca może zatrudnić obywatela Niemiec w Niemczech?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma produkcyjna jest zarejestrowana w Polsce w formie jednoosobowej działalności. Nie planuje otwierać oddziału w Niemczech, natomiast ze względu na klientów w Niemczech zdecydowała się zatrudnić pracownika (Niemca), który będzie pracował w formie pracy zdalnej (z domu na terenie Niemiec) i wyjazdowo, głównie na terenie Niemiec, z opcją pracy w Polsce przez kilka dni w miesiącu. Firma uzyskała informację, że w związku z tym, że praca wykonywana będzie na terenie Niemiec, pracownik ten powinien zostać zatrudniony na podstawie niemieckiego Kodeksu pracy oraz zgłoszony do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych w niemieckich instytucjach, co nie będzie skutkowało powstaniem oddziału firmy w Niemczech.

Czy pracownik powinien odbyć wstępne badania lekarskie w Polsce oraz przejść przeszkolenie BHP?

Czy będzie liczony do stanu zatrudnienia, a co za tym idzie do naliczania składki na PFRON, uwzględniania go w statystykach, np. GUS?

Czy akta osobowe pracownika powinny być prowadzone w obu językach?

Czy istnieją jakieś dodatkowe aspekty, na które firma powinna zwrócić uwagę, biorąc pod uwagę taką formę zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX