Na jakiej podstawie prawnej podmiot prowadzący żłobek może zwiększyć liczbę miejsc w już funkcjonującej placówce?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 26 czerwca 2023 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2022 r.

PYTANIE

Proszę o wskazanie podstawy prawnej na podstawie, której podmiot inny niż gmina, prowadzący instytucję opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, może zwiększyć liczbę miejsc w już funkcjonującym żłobku. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dopuszcza się niestosowanie przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie: - art. 7 ust. 2 i 3 - art. 15 ust. 1-3 - art. 38 ust. 1 i 1a. Powyższy przepis nie wskazuje podstawy prawnej do niestosowania rozporządzenia określającego wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (art. 25 ust. 3), natomiast na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce: Rozwiązania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, opublikowane zostały informacje o możliwości zwiększenia liczby miejsc w już funkcjonujących żłobkach. W związku z powyższym jaka podstawa prawna dopuszcza zwiększenie liczby miejsc w dotychczas funkcjonujących żłobkach? Ponadto proszę o informację do jakiej ilości, liczba miejsc w żłobkach może zostać zwiększona? Czy ilość określa organ prowadzący żłobek czy organ sprawujący nadzór?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX